bác sĩ tâm lý online

About Us

Bacsitamly.vn là trang Bác Sĩ Tâm Lý online đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi muốn kết nối người bệnh với các bác sĩ tâm lý hàng đầu tại Việt Nam online. Người bệnh không cần phải mất thời gian đi tới bệnh viện hay mất chi phí di chuyển. Người bệnh cũng có thể lên lịch hẹn với bác sĩ trong thời gian thích hợp. Chúng tôi cũng chia sẻ các bài viêt bổ ích liên quan tới tâm lý để giúp người bệnh tự chữa và hiểu hơn về bản thân mình.