Kiểm tra sức khỏe tinh thần cho con

 • 1

  Câu hỏi

 • 2

  Thông tin

 • 3

  Kết quả

 • Bảng câu hỏi sau đây có thể được sử dụng để xem liệu con bạn có gặp khó khăn về cảm xúc, chú ý hoặc hành vi hay không. Đối với mỗi mục, vui lòng đánh dấu tần suất con bạn:

  Nguồn:

  Pediatric Symptom Checklist (PSC): 1988, M. Jellinek & J.M. Murphy, Massachusetts General Hospital and Bright Futures in Practice: Mental Health, 2002.

  Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:
  https://www.massgeneral.org/psychiatry/treatments-and-services/pediatric-symptom-checklist/

  Xin chú ý: Công cụ phân loại online không phải là công cụ chẩn đoán. Chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ kết quả với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Công ty Bacsitamly, các nhà tài trợ, đối tác, và đơn vị quảng cáo không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý, thất thoát, hay rủi ro, cả trực tiếp và gián tiếp, xảy ra từ việc sử dụng và ứng dụng những bài kiểm tra này.

 • Đăng ký tài khoản mới

  Để nhận kết quả bài test nhanh nhất và theo dõi hồ sơ sức khỏe tâm lý của bạn.

  Bạn có tài khoản? tại đây

Các bài test tâm lý khác: