Test rối loạn lưỡng cực

 • 1

  Câu hỏi

 • 2

  Thông tin

 • 3

  Kết quả

 • Bạn hãy trả lời mỗi câu hỏi chính xác hết mức có thể.

  Xin lưu ý: bạn cần trả lời mọi câu hỏi.

  1. Đã từng có giai đoạn nào bạn cảm thấy mình không giống bình thường và...
  Nguồn:

  Hirschfeld, et al. (2000). Development and Validation of a Screening Instrument for Bipolar Spectrum Disorder: The Mood Disorder Questionnaire. American Journal of Psychiatry 157(11), pp. 1873-1875.

  Xin chú ý: Công cụ phân loại online không phải là công cụ chẩn đoán. Chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ kết quả với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Công ty Bacsitamly, các nhà tài trợ, đối tác, và đơn vị quảng cáo không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý, thất thoát, hay rủi ro, cả trực tiếp và gián tiếp, xảy ra từ việc sử dụng và ứng dụng những bài kiểm tra này.

 • Đăng ký tài khoản mới

  Để nhận kết quả bài test nhanh nhất và theo dõi hồ sơ sức khỏe tâm lý của bạn.

  Bạn có tài khoản? tại đây

Các bài test tâm lý khác: