PTSD test

 • 1

  Câu hỏi

 • 2

  Thông tin

 • 3

  Kết quả

 • Đôi khi những sự kiện vô cùng đáng sợ, kinh khủng, hoặc gây chấn động tâm lý xảy ra. Ví dụ như:

   • – tai nạn hoặc hỏa hoạn nghiêm trọng
   • – tấn công hay lạm dụng về thể chất hay tình dục
   • – động đất hoặc lũ lụt
   • – chiến tranh
   • – chứng kiến người khác tử vong hoặc chấn thương nặng
   • – người thân bị sát hại hoặc tự sát

  Bạn đã từng trải qua sự kiện như vậy chưa?

  Nếu CÓ – vui lòng trả lời phần câu hỏi dưới đây.

  Trong tháng vừa qua, bạn có…

  Nguồn:

  Prins, et al. (2004). The primary care PTSD screen (PC-PTSD): Corrigendum. Primary Care Psychiatry 9(151).

  PC-PTSSD nằm trong website công cộng và có tại https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/screens/pc-ptsd.asp

  Xin chú ý: Công cụ phân loại online không phải là công cụ chẩn đoán. Chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ kết quả với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Công ty Bacsitamly, các nhà tài trợ, đối tác, và đơn vị quảng cáo không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý, thất thoát, hay rủi ro, cả trực tiếp và gián tiếp, xảy ra từ việc sử dụng và ứng dụng những bài kiểm tra này.

 • Đăng ký tài khoản mới

  Để nhận kết quả bài test nhanh nhất và theo dõi hồ sơ sức khỏe tâm lý của bạn.

  Bạn có tài khoản? tại đây

Các bài test tâm lý khác: