Test trầm cảm

 • 1

  Câu hỏi

 • 2

  Thông tin

 • 3

  Kết quả

 • Trong vòng 2 tuần vừa qua, tần suất bạn bị ảnh hưởng bởi những vấn đề này như thế nào?

  Tất cả câu hỏi là bắt buộc

  Nguồn:

  PHQ9 Bản quyền © Pfizer Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Sao chép với sự cho phép. PRIME-MD ® là nhãn hiệu của Pfizer Inc.

  Xin chú ý: Công cụ phân loại online không phải là công cụ chẩn đoán. Chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ kết quả với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Công ty Bacsitamly, các nhà tài trợ, đối tác, và đơn vị quảng cáo không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý, thất thoát, hay rủi ro, cả trực tiếp và gián tiếp, xảy ra từ việc sử dụng và ứng dụng những bài kiểm tra này.

 • Đăng ký tài khoản mới

  Để nhận kết quả bài test nhanh nhất và theo dõi hồ sơ sức khỏe tâm lý của bạn.

  Bạn có tài khoản? tại đây

Các bài test tâm lý khác: