BACSITAMLY – Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản và Điều kiện sử dụng

 

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB

 

Khi sử dụng trang web này là bạn đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu không ý, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi!

Các trang web của Công ty TNHH BACSITAMLY và các công ty con trực thuộc có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ khi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web Bacsitamly đồng nghĩa bạn chấp nhận những thay đổi này.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Bacsitamly

Những nội dung của trang web Bacsitamly như văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin thu được từ bên cấp phép của chúng tôi và những tài nguyên khác trên trang web Bacsitamly (“Nội dung”) chỉ dành cho những mục đích thông tin. Nội dung không được xem như thay thế cho những lời khuyên y tế, chẩn đoán hay điều trị. Khi có bất kỳ câu hỏi liên quan đến tình huống y khoa, hãy luôn tìm đến lời khuyên của bác sĩ hoặc các cơ quan y tế có thẩm quyền. Đừng bao giờ bỏ qua hay trì hoãn việc tìm đến những lời khuyên của chuyên gia y tế chỉ vì bạn đọc được thông tin trên trang web Bacsitamly.

 

Bacsitamly và các trang web của chúng tôi không đưa ra chẩn đoán y khoa, điều trị hay lời khuyên.

Nếu cho rằng mình đang trong tình huống y tế khẩn cấp, gọi ngay cho cấp cứu 115. Bacsitamly không khuyến khích hay chứng thực bất kỳ xét nghiệm, bác sĩ, sản phẩm, quy trình, ý kiến, hay các thông tin được đề cập trên trang web. Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm nếu phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi Bacsitamly, nhân viên của Bacsitamly, những người khác xuất hiện trên trang web theo lời mời của Bacsitamly hoặc những khách truy cập khác vào trang web.

Trang web có những tài liệu liên quan đến sức khỏe hoặc y khoa mang tính khiêu gợi về tình dục, nếu thấy những nội dung này gây khó chịu, có thể không sử dụng trang web của chúng tôi.

 

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Cần biết rằng trang Bacsitamly không hướng đến nhóm khách hàng là trẻ em dưới 13 tuổi và không thu thập thông tin cá nhân của bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi.

 

Sử dụng nội dung

Bacsitamly cho phép bạn được toàn quyền xem và tải về những tài liệu trên trang web của chúng tôi cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại nếu bạn đính kèm thông báo bản quyền ở cuối tài liệu đó, ví dụ “©2021, Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Bacsitamly” và các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu tài sản khác được đề cập trong phần Nội dung. Bất kỳ quy tắc đặc biệt nào đối với việc sử dụng một số phần mềm nhất định và các mục khác có thể truy cập được trên trang Bacsitamly, có thể được nhắc đến ở những phần khác trên trang web và được kết hợp vào Điều khoản và Điều kiện này để người dùng tham khảo.

Nội dung được bảo vệ bản quyền bởi luật pháp Việt Nam và luật quốc tế. Quyền Nội dung vẫn thuộc về Bacsitamly hoặc các bên cấp phép của Bacsitamly. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào không được các Điều khoản và Điều kiện này cho phép là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và có thể vi phạm bản quyền, độc quyền nhãn hiệu và các luật khác. Nội dung và các tính năng có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo theo quyết định biên tập của Bacsitamly. Tất cả những quyền lợi không được đề cập ở đây hoàn toàn thuộc về Bacsitamly và các bên cấp phép.

Nếu vi phạm những Điều khoản và Điều kiện này, quyền sử dụng Nội dung của bạn sẽ bị thu hồi và bạn phải tiêu hủy bất cứ bản sao Nội dung nào được lấy từ trang web của chúng tôi.

 

Trách nhiệm pháp lý của Bacsitamly và những bên cấp phép

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web và Nội dung của Bacsitamly.

Khi sử dụng trang web Bacsitamly, thông tin sẽ được chuyển qua một trung gian có thể nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của Bacsitamly và các nhà cung cấp của chúng tôi. Theo đó, Bacsitamly không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến sự chậm trễ, thất bại, gián đoạn, hay hư hỏng của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin được truyền đi trong quá trình sử dụng trang web Bacsitamly.

Trang web Bacsitamly và Nội dung được cung cấp nguyên trạng tới người dùng. Bacsitamly, BÊN CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI TỪ CHỐI ĐẢM BẢO VÀ CHỨNG THỰC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI CHO BÊN THỨ BA, ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA BÊN THỨ BA KHÔNG BỊ VI PHẠM VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. Không giới hạn ở những điều đã nói ở trên, Bacsitamly, những bên cấp phép và các nhà cung cấp không đưa ra tuyên bố hay đảm bảo những điều sau:

Tính chính xác, đáng tin cậy, hoàn chỉnh, tính cập nhật hay tính kịp thời của Nội dung, phần mềm, văn bản, đồ họa, hay phương thức giao tiếp được cung cấp thông qua việc sử dụng trang web Bacsitamly hay trên Bacsitamly.

Việc đáp ứng mọi quy định của chính phủ yêu cầu về tiết lộ thông tin các sản phẩm thuốc kê đơn hoặc sự chấp thuận hoặc tuân thủ của bất kỳ công cụ phần mềm nào liên quan đến Nội dung có trên trang web Bacsitamly.

Trong mọi trường hợp, Bacsitamly, bên cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên trang Bacsitamly sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại ngẫu nhiên và do hậu quả, thương tích cá nhân/chết oan, mất đi lợi nhuận, hoặc thiệt hại do mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) do sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web Bacsitamly hoặc Nội dung, cho dù dựa trên đảm bảo, hợp đồng, sai phạm hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác và Bacsitamly, bên cấp phép, nhà cung cấp, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên trang Bacsitamly đều được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy. Bacsitamly, bên cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên trang Bacsitamly sẽ chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi thiệt hại thực tế bạn phải gánh chịu, không vượt quá 10,000,000 đồng. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích cá nhân nào, kể cả trường hợp tử vong do sử dụng hoặc lạm dụng trang web hoặc Nội dung. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng trang web hoặc Nội dung phải được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ ngày sự việc dẫn đến hành động đó xảy ra. Các biện pháp khắc phục theo Điều khoản và Điều kiện này được dành riêng và chỉ giới hạn đối với những biện pháp được quy định rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện này.

 

Quảng cáo, Tìm kiếm và Đường dẫn đến các trang web khác

Bacsitamly có thể cung cấp những đường dẫn đến trang web của những bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể lựa chọn những trang web để đưa ra câu trả lời ưu tiên cho cụm từ tìm kiếm của bạn và Bacsitamly có thể đồng ý để những nhà quảng cáo trả lời cho một số cụm từ tìm kiếm nhất định bằng những mẫu quảng cáo hay nội dung được tài trợ. Bacsitamly không khuyến khích và xác thực những nội dung từ trang web của bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung của những trang được liên kết, những trang nằm trong khuôn khổ của Bacsitamly, các trang của bên thứ ba được cung cấp dưới dạng kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo của bên thứ ba và không đưa ra tuyên bố nào về nội dung hay tính chính xác của chúng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web bên thứ ba của mình và tuân thủ các điều kiện và điều khoản sử dụng của những trang đó. Bacsitamly không xác thực bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hay phương pháp điều trị nào được quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Để có thêm thông tin, vui lòng đọc Chính sách Quảng cáo và Chính sách Tài trợ của chúng tôi.

 

Bồi thường

Bạn phải đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo Bacsitamly, viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên cấp phép và các nhà cung cấp của chúng tôi không chịu bất cứ tổn hại nào từ các khiếu nại, hành vi hay yêu cầu, trách nhiệm và hòa giải, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán của các cáo buộc do bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

 

Giới thiệu chung

Bacsitamly có trụ sở tại Hà Nội – thủ đô của Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các quy định sau đây tồn tại cho tới thời điểm khi thỏa thuận này hết hạn hoặc được chấm dứt vì bất kỳ lý do như: trách nhiệm pháp lý, ý kiến của người dùng, bồi thường, thẩm quyền xét xử và thỏa thuận chung.

 

Phạm vi quyền hạn

Bạn cần đồng ý rằng thẩm quyền phân xử bất kỳ tranh chấp hay bất cứ vấn đề nào với Bacsitamly hoặc trang web của Bacsitamly là của tòa án nước Việt Nam. Bạn cũng cần đồng ý thực thi thẩm quyền cá nhân tại tòa án của nước Việt Nam nếu có liên quan tới bất kỳ tranh chấp nào, bao gồm bất kỳ khiếu nại liên quan đến Bacsitamly hoặc các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, cấp trên, ban giám đốc, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi.

Các Điều khoản và Điều kiện này do pháp luật nước Việt Nam chi phối mà không liên quan đến những mâu thuẫn với các nguyên tắc luật pháp nước này. Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền xét xử cho rằng Điều khoản và Điều kiện này không hợp lệ, việc vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại trong Điều khoản và Điều kiện và các điều khoản còn lại này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Không bỏ qua bất kỳ các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được xem như tiếp tục bỏ qua những điều khoản hay điều kiện này hay bất kỳ điều khoản hay điều kiện khác

 

Thông báo và quy trình gỡ bỏ nội dung trên trang Bacsitamly, những vấn đề liên quan đến đại lý bản quyền

Nếu bạn cho rằng bất kỳ tài liệu mà bạn truy cập vào hay tài liệu từ trang web vi phạm bản quyền của mình, bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ hay truy cập để xem xét kỹ càng hơn những nội dung từ trang web bằng cách liên hệ với đại lý bản quyền của Bacsitamly (chi tiết liên lạc sẽ được nói rõ ở phần cuối) và cung cấp các thông tin sau:

Xác định nội dung đã được đăng ký bị vi phạm bản quyền theo quan điểm của bạn. Vui lòng mô tả nội dung và nếu có thể thì cung cấp thêm một bản sao hoặc nguồn (ví dụ URL) bản quyền nội dung.

Xác định tài liệu vi phạm bản quyền theo quan điểm của bạn và vị trí của nó. Vui lòng mô tả tài liệu và cung cấp cho chúng tôi URL hay bất kỳ thông tin cần thiết khác để xác định vị trí của tài liệu.

Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn nếu có.

Tuyên bố rằng bạn tin chắc việc sử dụng các tài liệu bị khiếu nại này không được phép của chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc pháp luật.

Tuyên bố rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác và cho thấy “bạn nhận thức được hình phạt về tội khai man”, bạn chính là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu bản quyền để thực hiện khiếu nại này.

Chữ ký hoặc ký hiệu có giá trị tương đương chữ ký từ người giữ bản quyền hoặc người đại diện theo uỷ quyền.

Đại lý về các vấn đề liên quan đến bản quyền trên trang web như sau:

 

Công ty TNHH Bacsitamly

Gửi tới: Bộ phận bảo mật

Email: Hello@bacsitamly.vn

Địa chỉ: Tổ 2, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam

 

Nhằm bảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền, xét theo từng trường hợp, Bacsitamly duy trì thực hiện chính sách chấm dứt các thuê bao và tài khoản của trang web nếu thuê bao và tài khoản ấy vi phạm nhiều lần.

 

Thỏa thuận hoàn chỉnh

Trừ khi được quy định trong một thông báo hợp pháp cụ thể trên trang web của Bacsitamly, các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư của Bacsitamly chính là những nhân tố cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Bacsitamly cho việc sử dụng trang web và nội dung của Bacsitamly.