Test rối loạn ăn uống (Anorexia & Bulimia Nervosa)

 • 1

  Câu hỏi

 • 2

  Thông tin

 • 3

  Kết quả

  Nguồn:

  Bảng câu hỏi SCOFF sử dụng một từ viết tắt trong một bài kiểm tra năm câu hỏi đơn giản dành cho những người không chuyên sử dụng để đánh giá khả năng có thể có của chứng rối loạn ăn uống. SCOFF được phát triển ở Vương quốc Anh nhưng các hạng mục đã được điều chỉnh để sử dụng ở Hoa Kỳ (Morgan et al, 1999; Parker, Lyons và Bonner, 2005). Đây là bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi Bacsitamly.

  Xin chú ý: Công cụ phân loại online không phải là công cụ chẩn đoán. Chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ kết quả với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Công ty Bacsitamly, các nhà tài trợ, đối tác, và đơn vị quảng cáo không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý, thất thoát, hay rủi ro, cả trực tiếp và gián tiếp, xảy ra từ việc sử dụng và ứng dụng những bài kiểm tra này.

 • Đăng ký tài khoản mới

  Để nhận kết quả bài test nhanh nhất và theo dõi hồ sơ sức khỏe tâm lý của bạn.

  Bạn có tài khoản? tại đây

Các bài test tâm lý khác: