Test rối loạn lo âu

 • 1

  Câu hỏi

 • 2

  Thông tin

 • 3

  Kết quả

 • Trong vòng 2 tuần vửa rồi, bạn gặp phải những vấn đề sau ở mức nào?

  Xin lưu ý, bạn cần trả lời mọi câu hỏi.

  Nguồn:

  Bảng câu hỏi chăm sóc sức khỏe bệnh nhân để đánh giá rối loạn tâm thần (PRIME-MD-PHQ). PHQ, bao gồm cả GAD-7, được phát triển bởi Tiến sĩ. Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke và cộng sự. Để biết thông tin nghiên cứu, hãy liên hệ với Tiến sĩ Spitzer tại ris8@columbia.edu. PRIME-MD® là thương hiệu của Pfizer Inc. Bản quyền © 1999 Pfizer Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Sao chép với sự cho phép.

  Xin chú ý: Công cụ phân loại online không phải là công cụ chẩn đoán. Chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ kết quả với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Công ty Bacsitamly, các nhà tài trợ, đối tác, và đơn vị quảng cáo không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý, thất thoát, hay rủi ro, cả trực tiếp và gián tiếp, xảy ra từ việc sử dụng và ứng dụng những bài kiểm tra này.

 • Đăng ký tài khoản mới

  Để nhận kết quả bài test nhanh nhất và theo dõi hồ sơ sức khỏe tâm lý của bạn.

  Bạn có tài khoản? tại đây

Các bài test tâm lý khác: