Test rối loạn ám ảnh cưỡng chế – OCD

 • 1

  Câu hỏi

 • 2

  Thông tin

 • 3

  Kết quả

 • Bạn có bị làm phiền bởi những suy nghĩ hoặc hình ảnh khó chịu liên tục xuất hiện trong tâm trí bạn, chẳng hạn như…

  Bạn đã từng lo lắng rất nhiều về những điều khủng khiếp có thể xảy ra, chẳng hạn như ...

  Bạn có cảm thấy bị thúc đẩy để thực hiện một số hành động lặp đi lặp lại, chẳng hạn như ...

  Nguồn:

  Các câu hỏi được phát triển bởi PsychCentral. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://psychcentral.com/quizzes/ocd-quiz

  Đây là bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi Bacsitamly.

  Xin chú ý: Công cụ phân loại online không phải là công cụ chẩn đoán. Chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ kết quả với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Công ty Bacsitamly, các nhà tài trợ, đối tác, và đơn vị quảng cáo không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý, thất thoát, hay rủi ro, cả trực tiếp và gián tiếp, xảy ra từ việc sử dụng và ứng dụng những bài kiểm tra này.

 • Đăng ký tài khoản mới

  Để nhận kết quả bài test nhanh nhất và theo dõi hồ sơ sức khỏe tâm lý của bạn.

  Bạn có tài khoản? tại đây

Các bài test tâm lý khác: